Home > ข่าว > โครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้ 85 พรรษา องค์มหาราชินี

เมื่อวันพุธที่  16 สิงหาคม 2560 

คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการ      ร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้  85 พรรษา องค์มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 “วันแม่แห่งชาติ’’  โดยมี นางปวีณา  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ  ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าชุมชนและเยาวชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ณ ป่าชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่