Home > ติดต่อมูลนิธิฯ

ที่อยู่ มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
อีเมล์ cherryfify@hotmail.com

โทร 0-5392-1938
โทรสาร 0-5392-1938

cmijcmap