อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 242 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 cherryfify@hotmail.com 053-921938

พิธีเปิด” โครงการดนตรีบำบัด เพื่อเด็กและเยาวชน “

เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2560

นางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเขียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่หลากหลาย โดยใช้กิจกรรมทางดนตรีเป็นสื่อในการปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล พัฒนาทักษะทางอารมณ์ ความคิด ทักษะทางสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยมีนายชัยฤทธิ์ วรรณประภา รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

   

โครงการ“บรรพชาสามเณรหมู่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม  2560 

        มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ“บรรพชาสามเณรหมู่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2560 ซึ่งมี เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เข้าบรรพชา จำนวน 41 รูป โดยมีนางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน   นายธวัชชัย  ถาวรสุจริต รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวเปิดโครงการ  ณ ค่ายคุณธรรม วัดน้ำตกแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคุณสมบัติและมีมติอนุมัติทุนการศึกษาให้นายธนกร นันตาในการประชุมประจำเดือน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

โครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้ 85 พรรษา องค์มหาราชินี

เมื่อวันพุธที่  16 สิงหาคม 2560 

คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการ      ร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้  85 พรรษา องค์มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 “วันแม่แห่งชาติ’’  โดยมี นางปวีณา  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้ประนีประนอมฯ  ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าชุมชนและเยาวชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ณ ป่าชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำบุญทอดฝ้าป่าสามัคคีปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำบุญทอดฝ้าป่าสามัคคี เพื่อดำเนินการสนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในกำกับดูแลในด้านสวัสดิการ การศึกษา ที่เข้าสู่กระบวนการของศาลฯ หรือที่อยู่ในระหว่างการถูกคุมประพฤติของศาลฯ โดยพระราชรัชมุนี(นิมิต สิขรสุวณังโณ ปธ9) เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานอุปถัมภ์ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่