Home > ข่าว > พิธีวางพวงมาลา“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาต่อพระรูปพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานพระรูป ศาลจังหวัดเชียงใหม่