Home > ข่าว > พิธีบรรพชาบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่จัดบรรพชาสามเณรหมู่ จำนวน 28 รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” ณ ค่ายคุณธรรม วัดน้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่