Home > ข่าว > มูลนิธิศาลเยาวชฯเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ร่วมกับชมรมลุ่มน้ำปิงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2562 มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายสุพจน์  หอมวาณิชกุล ประธานมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 127,600 บาทจากการจัดงานมินิมาราธอนครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมลุ่มน้ำปิง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดในจังหวัดเชียงใหม่