Home > ข่าว > มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ถวายภัตตาหารเพลพระและสามเณร ณ วัดน้ำตกแม่สา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คุณสุพจน์ หอมวาณิชกุล ประธานมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่และคณะกรรมการมูลนิธิฯร่วมกับ ท่านนีติพัทธ์  สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชศาลฯ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุและสามเณร

ณ วัดน้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่