Home > ข่าว > มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มอบดอกไม้แสดงความยินดีท่านกรกช ว่องไว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯเชียงใหม่

เมื่อวันที่  22 เมษายน  2563 คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสุพจน์  หอมวาณิชกุล ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการฯ เข้าคารวะและมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับท่านหัวหน้ากรกช  ว่องไว  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากท่านย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนฯเชียงใหม่