Home > ข่าว > มูลนิธิมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ในปี 2561 โดยมีท่านนีติพัทธ์  สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่