Home > ข่าว > คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่เข้าสวัสดีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯเชียงใหม่

2 เมษายน 2562 ประธานกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนฯเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าสวัสดีท่านนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลแขวงขอนแก่นช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งใหม่