Home > ข่าว > มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 67 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุพจน์  หอมวาณิชกุลประธานมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาล จัดโครงการ “บรรพชาสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฯได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวของเรา โดยการบำเพ็ญคุณความดี ถือศีล ตั้งจิตภาวนาสมาธิ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถนำหลักศีลธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจากนางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

ณ วัดน้ำตกแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่