Home > ข่าว > โครงการ“บรรพชาสามเณรหมู่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม  2560 

        มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ“บรรพชาสามเณรหมู่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2560 ซึ่งมี เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ เข้าบรรพชา จำนวน 41 รูป โดยมีนางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน   นายธวัชชัย  ถาวรสุจริต รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวเปิดโครงการ  ณ ค่ายคุณธรรม วัดน้ำตกแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่