Home > ข่าว > มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯเชียงใหม่

 

นายสุพจน์ หอมวานิชกุล ประธานกรรการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเลี้ยงต้อนรับ ท่านธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศษLe Coq d’Or โดยมีท่านผู้พิพากษาย้ายมาใหม่อีก4ท่าน และทางมูลนิธิได้ถือโอกาสเรียนเชิญท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเทพประสิทธิ์ ศุลากันและท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ ท่านคันฉัตร พลรัตน์ มาร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย