Home > ข่าว > พฤษภาคม 31, 2018

ในวันที่ 25พ.ค. 2561มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสุพจน์ หอมวานิชกุล
ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เลี้ยงต้อนรับคุณนพพร วาทิน จากบริษัท Thai Fight ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ ที่ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศษ Le Coq d’Or