Home > ข่าว > มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
คณะกรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคุณสมบัติและมีมติอนุมัติทุนการศึกษาให้นายธนกร นันตาในการประชุมประจำเดือน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

Your email address will not be published.